GIAO DIỆN WEBSITE MỚI ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH. TRẢI NGHIỆM NGAY

Y tế

Tên công trình Vị trí
1. Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải I Hà Nội
2. Bệnh Viện Hữu Nghị Việt – Đức Hà Nội
3. Bệnh Viện Hữu Nghị Việt – Xô Hà Nội
4. Bệnh Viện Thánh Paul (Xanh Pôn) Hà Nội
5. Bệnh Viện Y Học Lân Sàng – Nhiệt Đới Hà Nội
6. Công Ty Dược Phẩm Hà Tây Hà Nội
7. Công Ty Nhựa Y Tế Hà Nội
8. Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh
9. Bệnh Viện Thanh Hóa Thanh Hóa
10. Công Ty Dược Phẩm Thanh Hóa Thanh Hóa
11. Trung Tâm Phục Hồi Sức Khỏe Người Có Công Thị Xã Xầm Sơn Thanh Hóa
12. Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đồng Nai Đồng Nai
13. Công Ty Dược SPM Đồng Nai
14. Bệnh Viện 30 Tháng 4 Tp. Hồ Chí Minh
15. Bệnh Viện Đa Khoa Sư Vạn Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
16. Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh
17. Bệnh Viện Mắt TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh
18. Bệnh Viện Phụ Sản Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh
19. Bệnh Viện 115 Tp. Hồ Chí Minh
20. Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh
21. Bệnh Viện Phú Thọ Tp. Hồ Chí Minh
22. Công Ty Dược Quang Minh Tp. Hồ Chí Minh
23. Công Ty CP Dược Phẩm OPC Tp. Hồ Chí Minh
24. Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ (CAGIPHARM) Tp. Hồ Chí Minh
25. Công Ty Dược Phẩm TW 2 (CODUPHA) Tp. Hồ Chí Minh
26. Bệnh Viện Đa Khoa Bà Rịa – Vũng Tàu Vũng Tàu
27. Công Ty CP Dược VACOPHARM (Dược Long An) Long An
28. Bệnh Viện Đa Khoa East Shore Singapore
29. Bệnh Viện Đa Khoa Connexion Singapore
KOVA Paint - Bệnh viện phụ sản Từ Dũ
Bệnh viện phụ sản Từ Dũ

KOVA Paint - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

KOVA Paint - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh