GIAO DIỆN WEBSITE MỚI ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI VỚI NHIỀU TIỆN ÍCH. TRẢI NGHIỆM NGAY

Công nghiệp

Tên công trình Vị trí
1. Khu Công Nghiệp Tiên Sơn – Hà Sơn – Bắc Ninh Hà Nội
2. Nhà Kho Thành Phẩm Traphaco Hà Nội
3. Nhà Máy Chế Biến Thành Phẩm Liên Doanh Đài Loan Hà Nội
4. Nhà Máy Nước Cao Đỉnh Hà Nội
5. Công Ty Đóng Tàu Hồng Hà Hải Phòng
6. Khu Chế Xuất Hải Phòng 96 Hải Phòng
7. Khu Công Nghiệp Nomura Hải Phòng
8. Nhà Máy Xi Măng Hoàng Mai Nghệ An
9. Khu Chế Xuất Lọc Dầu Dung Quất Quảng Ngãi
10. Khu Công Nghiệp Biên Hòa Đồng Nai
11. Công Ty SANLIM Furniture Việt Nam KCN Bàu Xéo, Đồng Nai
12. Công Trình May Mặc Xuất Khẩu SCAVI KCN Bàu Xéo, Đồng Nai
13. Công Ty SANYO KCN Bàu Xéo, Đồng Nai
14. Công Ty TAINA KCN Bàu Xéo, Đồng Nai
15. Công Ty Formuse KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
16. Công Ty Syvina KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
17. Công Ty Gỗ Thế Kỷ Bình Dương
18. Nhà Máy Giấy và Nhà Máy Nước Dĩ An Bình Dương
19. Công trình C1 – C2 – C4, và Công Trình Rinai KCN Đồng An
20. Nhà xưởng D1 – D2, và Xưởng C – E – F KCN Đồng An
21. Công Trình Thường Việt, và Nhà Máy Giày Việt Hưng KCN Sóng Thần I
22. Nhà Máy Xử Lý Nước Bình Dương Bình Dương
23. Công trình Juki, Maika,Kiosin, TTI, và Công Ty Gan Tp. Hồ Chí Minh
24. Công Ty SENSHO Tp. Hồ Chí Minh
25. Công Ty Việt Nhật Tp. Hồ Chí Minh
26. Công Ty Thêu Dệt May Mỹ Dung Tp. Hồ Chí Minh
27. Công Ty Công Nghệ Y Tế Prefect Tp. Hồ Chí Minh
28. Nhà Máy Đa Nhim Tp. Hồ Chí Minh
29. Nhà Máy Nhiệt Điện Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
30. Xưởng Sản Xuất Công Ty Nhựa Minh Thành Tp. Hồ Chí Minh
31. Khí Điệm Đạm Phú Mỹ Vũng Tàu
32. Công Trình Nhiệt Điện Phú Mỹ 3 & 4 Vũng Tàu
33. Khu Công Nghiệp Long Giang Tiền Giang
34. Xí Nghiệp Liên Hiệp Dược Hậu Giang Cần Thơ
KOVA Paint - Công trình nhiệt điện Phú Mỹ
Công trình nhiệt điện Phú Mỹ

KOVA Paint - Công trình nhiệt điện Phú Mỹ
Công trình nhiệt điện Phú Mỹ

KOVA Paint - Khu chiết xuất dầu Dung Quất
Khu chiết xuất dầu Dung Quất

KOVA Paint - Khu chiết xuất dầu Dung Quất
Khu chiết xuất dầu Dung Quất

KOVA Paint - Khu chiết xuất dầu Dung Quất
Khu chiết xuất dầu Dung Quất

KOVA Paint - Nhà máy Đa Nhim
Nhà máy Đa Nhim

KOVA Paint - Nhiệt điện Thủ Đức
Nhiệt điện Thủ Đức